Revalidatie & Trainingsbegeleiding


We geloven in actieve training (revalidatie en/of performance training) om problemen en blessures aan te pakken of om letselpreventief te werken.

Het opsporen van risicofactoren, via een uitgewerkte screening (zie deel “screening” on tabblad “diensten” voor meer informatie), is “the key” om de problemen aan te pakken. Het juist weten wat de oorzaak is en hoe deze op te trainen is de oplossing om op lange termijn een probleem of blessure op te lossen. De deren tot het hervallen in een oude blessure is vaak een niet grondige wegtrainen van die oorzaken.

Om weer een totaalaanpak te kunnen aanbieden willen we ook niet enkel op de risicofactoren (belasting) werken, maar we willen de sporter ook in alle opzichten sterker maken (belastbaarheid). Door de belasting op het lichaam te verminderen en de belastbaarheid van de klant/sporter te versterken werken we op een grondige en langdurige aanpak.

Ons standpunt is ook om mensen pas groen licht te geven als enkele criteria’s bereikt worden. We trachten ook om de inactiviteitsperiode zo kort mogelijk te houden, maar wel op een medisch verantwoorde manier. De klachten moeten niet helemaal verdwenen zijn alvorens terug actief te worden, maar enkele criteria’s moeten wel behaald worden alvorens groen licht te krijgen voor een “return to sport” of “return to play”. Het groen licht zal altijd door ons volledig team bepaald worden en indien nodig in samenspraak met de externe specialisten.

Om tot een optimale setting te komen trachten we ons klanten/sporters ook een continue begeleiding aan. Zo gaan we nog bepaalde zaken aanbieden om jullie verder te begeleiden (op het centrum of op afstand) om de laatste rechte lijn correct af te werken.

Strength & Conditioning, of kracht- en conditietraining, zijn ook mogelijk binnen ons centrum en worden door ons High Performance coach gegeven. Hij zal jullie vanuit een screening juist kunnen optrainen om jullie doelstellingen te behalen. Dit niet enkel om letselpreventief te werken, maar ook om krachtiger, sneller, explosiever en wendbaarder te worden.

Vanuit dit oogpunt werken we ook samen met een looptechnische trainer (De Ridder Willem) om aan jullie looptechniek te werken, maar wel op een zo sportspecifieke manier.